Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24/7/2015


ΠΡΟΣ: ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Ύστερα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Η.Φ.Α καταστρατηγώντας τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΦΕΚ 497/22-04-2002 αριθμός απόφασης 16065 άρθρο 11 ¨Λειτουργία Σταθμών¨.
  

  •       Οι εργαζόμενοι στους Παιδικούς Δημοτικούς Σταθμούς  έχουν διακοπή εργασίας τον μήνα Αύγουστο και κάνουν υποχρεωτική χρήση της κανονικής τους άδειας. Κάθε εργασία των εργαζομένων στο χώρο του παιδικού σταθμού κατά τον μήνα Αύγουστο είναι μη νόμιμη.

  •          Εκτός και αν οι παιδικοί σταθμοί διέκοπταν την λειτουργία του σωρευτικά ένα μήνα κατά το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου, κάτι το οποίο δεν συνέβη με τον Δήμο Αχαρνών.


Σας ενημερώνουμε ότι κάθε εργασία κατά τον μήνα Αύγουστο εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς είναι μη νόμιμη.

 Για το Δ.Σ


                               Ο Πρόεδρος                                 Η Γραμματέας               

                          Μπράφας Ιωάννης                            Κορδατζή Φανή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου